Κατηγορίες Υποψηφιότητας

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1: Best Influencer Marketing per Industry

Βραβεύεται η καλύτερη καµπάνια influencer marketing από/ για εταιρεία, ανά επιχειρηµατικό κλάδο.

1.1 Best in Family & Parenting

1.2 Best in Fashion & Luxury

1.3 Best in Finance & Insurance

1.4 Best in Food & Beverages

1.5 Best in Home, Furniture & DIY

1.6 Best in Lifestyle, Sports & Fitness

1.7 Best in Personal Care, Health & Beauty

1.8 Best in Retail

1.9 Best in Tech & Telcos

1.10 Best in Travel, Tourism & Entertainment

1.11 Best in Other Industries

Ενότητα 2: Best Influencer Marketing Strategy

2.1 Best COVID-19 Response

Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε το influencer marketing κατά τη διάρκεια της πανδηµίας προκειµένου να αντιµετωπίσει αυτήν την κρίση/πρόβληµα/πρόκληση/ευκαιρία.

2.2 Best Platform/Tool for Influencer Marketing

Βραβεύεται η πλατφόρµα ή το εργαλείο που παρέχει βέλτιστες λύσεις για την επιλογή των κατάλληλων influencers και τη σωστή αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς τους.

2.3 Most Effective Collaboration or Partnership

Βραβεύεται η συνεργασία ενός brand µε έναν influencer που αποδείχτηκε εξαιρετικά αποτελεσµατική, βάσει των στόχων που είχαν οριστεί.

2.4 Best Influencer Marketing for Brand Awareness

Βραβεύεται η στρατηγική από ή για µία εταιρεία/brand που αξιοποίησε πιο αποτελεσµατικά τους influencers, µε στόχο την αύξηση του brand awareness.

2.5 Best Influencer Marketing for Brand Engagement

Βραβεύεται η στρατηγική από ή για µία εταιρεία/brand που αξιοποίησε πιο αποτελεσµατικά τους influencers, µε στόχο την αύξηση του engagement µε τα κοινά-στόχος.

2.6 Best Influencer Marketing for Product/ Service Launch

Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε το influencer marketing για το επιτυχηµένο λανσάρισµα υπηρεσίας/προϊόντος

2.7 Best Influencer Marketing for Sales

Βραβεύεται η στρατηγική influencer marketing που αξιοποιήθηκε αποτελεσµατικά για την αύξηση των πωλήσεων.

2.8 Best Influencer Marketing for PR

Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε πιο αποτελεσµατικά τους influencers, στο πλαίσιο ευρύτερου πλάνου ∆ηµοσίων Σχέσεων.

2.9 Best Influencer Marketing for Event Promotion

Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε influencers για το επιτυχηµένο λανσάρισµα και προώθηση µίας εκδήλωσης.

2.10 Best Influencer Marketing for B2B

Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε τους influencers για πιο αποτελεσµατική Β2Β επικοινωνία.

2.11 Best Occasion-based Influencer Marketing

Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε πιο αποτελεσµατικά τους influencers για ενέργειες Marketing που σχετίζονται µε συγκεκριµένα occasions (π.χ. Χριστούγεννα, Black Friday, Valentine’s Day, κ.λπ.).

2.12 Best Multichannel Marketing Experience with Influencers

Βραβεύεται η στρατηγική που συνδύασε µε βέλτιστο και ολοκληρωµένο τρόπο πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας µε τους influencers, σε online και offline ενέργειες

2.13 Best Adaptation for Influencer Marketing

Βραβεύεται η στρατηγική influencer marketing που αποτελεί επιτυχηµένη προσαρµογή καµπάνιας από το εξωτερικό.

Ενότητα 3: Growth & Innovation in Influencer Marketing

3.1 Most Innovative Campaign with Influencers

Βραβεύεται η καµπάνια, η οποία εφάρµοσε καινοτόµες πρακτικές και διακρίθηκε για την πρωτοποριακή χρήση του Influencer Marketing.

3.2 Most Effective Campaign with Influencers

Βραβεύεται η πιο αποτελεσµατική influencer marketing καµπάνια σε σχέση µε τους στόχους που είχε θέσει το brand.

3.3 Best Use of Data

Βραβεύεται η influencer marketing καµπάνια, η οποία αξιοποίησε αποτελεσµατικά τα διαθέσιµα data για να στοχεύσει τα κατάλληλα κοινά και να επιτύχει τους στόχους της.

Ενότητα 4: Best Influencers

Βραβεύονται οι πιο δηµιουργικοί και αποτελεσµατικοί influencers της χρονιάς, βάσει της συνολικής τους επίδοσης, όπως προκύπτει από τη συνεργασία τους µε µάρκες και εταιρείες. Οι υποψήφιοι µπορούν να καταθέσουν ένα ή περισσότερα έργα µέσα σε µία υποψηφιότητα που να αποδεικνύει τη δηµιουργικότητα και την αποτελεσµατικότητά τους. Κρίνονται βάσει δηµιουργίας πρωτότυπου/καινοτόµου περιεχοµένου και engagement µε τους followers του.

4.1 Best Multichannel Influencer

4.2 Best Influencer in Instagram

4.3 Best Influencer in YouTube

4.4 Best Influencer in Facebook

4.5 Best Influencer µε πάνω από 500.000 followers συνολικά στα Social Media

4.6 Best Influencer µε 100.000 – 500.000 followers συνολικά στα Social Media

4.7 Best Influencer µε 10.000 – 100.000 followers συνολικά στα Social Media

4.8 Best Influencer µε έως 10.000 followers συνολικά στα Social Media

4.9 Best «newcomer» Influencer (που άρχισε να ασχολείται από την 1.1.19 ή και αργότερα)

4.10 Best Community Engagement by an Influencer

Βραβεύεται η πιο αποτελεσµατική διαχείριση κοινότητας από έναν influencer, µε κριτήριο το engagement µε τους followers του.

4.11 Best Brand Storytelling by an Influencer

Βραβεύεται ο influencer µε το καλύτερο storytelling για ένα brand, βάσει δηµιουργικότητας και καινοτοµίας.

4.12 Μοst Innovative Use of Community by an Influencer

Βραβεύεται η πιο αποτελεσµατική αξιοποίηση κοινότητας από έναν influencer, στο πλαίσιο καµπάνιας για brand/ εταιρεία.

Platinum Award

Η ύψιστη διάκριση για κάθε ενότητα των βραβείων. Απονέµεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο µέσο όρο βαθµολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάµεσα στο σύνολο των νικητών στη συγκεκριµένη ενότητα.

INFLUENCER AGENCY OF THE YEAR

Το βραβείο θα απονεµηθεί στο Agency, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.

INFLUENCER BRAND OF THE YEAR

Το βραβείο θα απονεµηθεί στο Brand, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.

INFLUENCER OF THE YEAR

Το βραβείο θα απονεµηθεί στον Influencer, ο οποίος θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.

Σημ.: Πιο συγκεκριµένα, κάθε βραβείο θα λαµβάνει τους εξής πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Διοργάνωση

Χορηγοί Επικοινωνίας

Official Publications