Κρατήστε με ενήμερο για τα Influencer Marketing Awards 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Best Influencer Marketing Per Industry

Βραβεύεται η καλύτερη καµπάνια influencer marketing
από / για εταιρεία, ανά επιχειρηµατικό κλάδο.

1.1 Best in Family & Parenting
1.2 Best in Fashion & Luxury
1.3 Best in Finance & Insurance
1.4 Best in Food & Beverages
1.5 Best in Home, Furniture & DIY
1.6 Best in Lifestyle, Sports & Fitness
1.7 Best in Personal Care, Health & Beauty
1.8 Best in Retail
1.9 Best in Tech & Telcos
1.10 Best in Travel, Tourism & Entertainment
1.11 Best in Other Industries
1.12  Best in Cleaning Products
1.13  Best in Media
1.14  Best in Rental


Ενότητα 2. Best Influencer Marketing Strategy

2.1 Most Effective Collaboration or Partnership
Βραβεύεται η συνεργασία ενός brand µε έναν influencer που αποδείχτηκε εξαιρετικά αποτελεσµατική, βάσει των στόχων που είχαν οριστεί.

2.2 Best Influencer Marketing for Brand Awareness
Βραβεύεται η στρατηγική από ή για µία εταιρεία/brand που αξιοποίησε πιο αποτελεσµατικά τους influencers, µε στόχο την αύξηση του brand awareness.

2.3 Best Influencer Marketing for Brand Engagement
Βραβεύεται η στρατηγική από ή για µία εταιρεία/brand που αξιοποίησε πιο αποτελεσµατικά τους influencers, µε στόχο την αύξηση του engagement µε τα κοινά-στόχος.

2.4 Best Influencer Marketing for Product / Service Launch
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε το influencer marketing για το επιτυχηµένο λανσάρισµα υπηρεσίας / προϊόντος.

2.5 Best Influencer Marketing for Sales
Βραβεύεται η στρατηγική influencer marketing που αξιοποιήθηκε αποτελεσµατικά για την αύξηση των πωλήσεων.

2.6 Best Influencer Marketing for PR
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε πιο αποτελεσµατικά τους influencers, στο πλαίσιο ευρύτερου πλάνου ∆ηµοσίων Σχέσεων.

2.7 Best Influencer Marketing for Event Promotion
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε influencers για το επιτυχηµένο λανσάρισµα και προώθηση µίας εκδήλωσης.

2.8 Best Influencer Marketing for B2B
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε τους influencers για πιο αποτελεσµατική Β2Β επικοινωνία.

2.9 Best Occasion-based Influencer Marketing
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε πιο αποτελεσµατικά τους influencers για ενέργειες Marketing που σχετίζονται µε συγκεκριµένα occasions (π.χ. Χριστούγεννα, Black Friday, Valentine’s Day, κ.λπ.).

2.10 Best Multichannel Marketing Experience
with Influencers (online και offline) Βραβεύεται η στρατηγική που συνδύασε µε βέλτιστο και ολοκληρωµένο τρόπο πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας µε τους influencers, σε online και offline ενέργειες.

2.11 Best Adaptation for Influencer Marketing
Βραβεύεται η στρατηγική influencer marketing που αποτελεί επιτυχηµένη προσαρµογή καµπάνιας από το εξωτερικό.

2.12 Best Use of Small Budget
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ένα περιορισμένο ετήσιο budget (λιγότερο από 10.000 ευρώ) για μεμονωμένη καμπάνια και η οποία εκτελέστηκε με έξυπνο και δημιουργικό τρόπο.

2.13 Βest Influencer Marketing for a Social Cause [NEO]
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε το influencer marketing για τη δημιουργία καμπάνιας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, για κοινωνικά θέματα / μηνύματα.

Ενότητα 3. Growth & Creativity in Influencer Marketing

3.1 Most Innovative Campaign with Influencers
Βραβεύεται η καµπάνια, η οποία εφάρµοσε καινοτόµες πρακτικές και διακρίθηκε για την πρωτοποριακή χρήση του Influencer Marketing.

3.2 Most Effective Campaign with Influencers
Βραβεύεται η πιο αποτελεσµατική influencer marketing καµπάνια.

3.3 Most Creative Campaign with Influencers
Βραβεύεται η πιο δημιουργική καμπάνια influencer marketing.

3.4 Best Use of Data
Βραβεύεται η influencer marketing καµπάνια, η οποία αξιοποίησε αποτελεσµατικά τα διαθέσιµα data για να στοχεύσει τα κατάλληλα κοινά και να επιτύχει τους στόχους της.

3.5 Best Tool for Influencer Marketing
Βραβεύεται η πλατφόρμα ή το εργαλείο που παρέχει βέλτιστες λύσεις και βοηθάει τα brands, τα agencies ή τους influencers να κάνουν τη δουλειά τους με έναν πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο και να προσθέσουν αξία στη στρατηγική τους.

Ενότητα 4. Best Use of Platforms for Influencer Marketing

4.1 Best Use of Instagram for Influencer Marketing
Βραβεύεται η πιο δημιουργική και καινοτόμα χρήση του Instagram για ένα brand ή καμπάνια, σε συνεργασία με influencers.

4.2 Best Use of You Tube for Influencer Marketing
Βραβεύεται η πιο δημιουργική και καινοτόμα χρήση του YouTube για ένα brand ή καμπάνια, σε συνεργασία με influencers.

4.3 Best Use of TikTok for Influencer Marketing
Βραβεύεται η πιο δημιουργική και καινοτόμα χρήση του TikTok για ένα brand ή καμπάνια, σε συνεργασία με influencers.

4.4 Best Multi-Platform Use for Influencer Marketing
Βραβεύεται η πιο δημιουργική και καινοτόμα χρήση social media platforms για ένα brand ή καμπάνια, σε συνεργασία με influencers.

Ενότητα 5: Best Influencers

Βραβεύονται οι πιο δηµιουργικοί και αποτελεσµατικοί influencers της χρονιάς, βάσει της συνολικής τους επίδοσης, όπως προκύπτει από τη συνεργασία τους µε µάρκες και εταιρείες. Οι υποψήφιοι µπορούν να καταθέσουν ένα ή περισσότερα έργα µέσα σε µία υποψηφιότητα που να αποδεικνύει τη δηµιουργικότητα και την αποτελεσµατικότητά τους. Κρίνονται βάσει δηµιουργίας πρωτότυπου / καινοτόµου περιεχοµένου και engagement µε τους followers τους.

5.1 Best Community Engagement by an Influencer
Βραβεύεται η πιο αποτελεσµατική διαχείριση κοινότητας από έναν influencer, µε κριτήριο το engagement µε τους followers του.

5.2 Best Brand Storytelling by an Influencer
Βραβεύεται ο influencer µε το καλύτερο storytelling για ένα brand, βάσει δηµιουργικότητας και καινοτοµίας.

5.3 Μοst Innovative Use of Community by an Influencer
Βραβεύεται η πιο αποτελεσµατική αξιοποίηση κοινότητας από έναν influencer, στο πλαίσιο καµπάνιας για brand / εταιρεία.

Κορυφαία Βραβεία

Platinum Award
Η ύψιστη διάκριση για κάθε ενότητα των βραβείων. Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο µέσο όρο βαθµολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάµεσα στο σύνολο των νικητών στη συγκεκριµένη ενότητα.

Influencer Agency of the Year
Το βραβείο θα απονεµηθεί στο Agency, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.

Influencer of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στον Influencer, ο οποίος θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.

Influencer Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεµηθεί στο Brand, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.

Influencer Dream Team of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην ομάδα των Influencers, η οποία θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες.

Σημ.1: Kάθε βραβείο θα λαµβάνει τους εξής πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Σημ.2: Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων βραβείων

Διακρίσεις

Gold – Silver – Bronze
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.