Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας.

Υποψηφιότητες

Κωνσταντίνος Τσαντάς, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 156), e-mail: [email protected]

Χορηγίες

Άννα Γυπαράκη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 152), e-mail: [email protected]

Περιεχόμενο

Θεώνη ∆ρακοπούλου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 138), e-mail: [email protected]

Διοργάνωση

Χορηγοί Επικοινωνίας

Official Publications